ChristMass

"Waarom"

 Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet altijd te begrijpen zijn

Even
je gedachten laten gaan
Het onbegrijpelijke
De vragen, verschuiven
naar daar, waar
je eindelijk rust
dacht te vinden

Je zit stil
Het hart vloog
op vleugels,
even mee
Gedwee
Het werd niet aanvaard

Daar waar liefde
geborgen is,
werd wijsheid gevonden
Geen onbegrip
Het bracht rust
en laat je niet gaan

Grijp je vast
met beide handen
Grijp je vast
aan hen die er voor je zijn
 


"Bron: Uit eigen werk Christien"

 

 

 


www.christmass.nl