ChristMass

Bloemetjes plukken

 

Ik wil hierbij Anneke bedanken voor de prachtige eigen crea welke ze heeft gemaakt van deze les en welke ik er hiernaast bij mag laten zien!

 

 

Materiaal kan je hier ophalen

Voorbereiding, zorg dat je wat te drinken bij de hand hebt, wie weet wat lekkers te snoepen. Dit is een bewerkelijke les, ťťn die heel wat aandacht en energie van je zal vragen. Let er in het bijzonder op dat je je niet laat afleiden van de les. Als er ook maar iets op je afbeeldingen gaat verschuiven dan heb je een probleem en kan je weer opnieuw beginnen.

 

We gaan beginnen.

Open de tube: misted-blue-yellow-wood in psp
Dupliceer deze met Shift D en sluit het origineel
Sluit de oogjes van laag 3 en 4
Ga naar - Lagen - Samenvoegen - Alle lagen samenvoegen

Open de tube: Cherokee Daisys1 en plaats deze als nieuwe laag op je afbeelding
Verplaats hem naar linksonder.
Dupliceer deze laag in je lagenpalet
Ga naar - Afbeelding - spiegelen

Plaats nu beide bloemgroepen leuk bij elkaar
Sluit het oogje van je eerste laag, activeer 1 van de bloemlagen en voeg deze samen
Zet in je lagenpalet deze laag op 70
Open het oogje van je eerste laag
Ga naar - Lagen - Samenvoegen - Alle lagen samenvoegen
Hernoem deze laag in je lagenpalet als Achtergrond
Plaats nu je watermerk in de linker of rechter- onderhoek!

Open nu tube: ejc-girlflowers-mist
Dupliceer deze met Shift D en sluit het origineel

Ga naar - Bewerken - KopiŽren
En plak de tube op je achtergrond als: Nieuwe laag
Klik met rechtermuisknop in je lagenpalet op deze tube laag en hernoem deze laag als Kind 1
Ga naar Afbeelding - Formaat wijzigen

(zie PS1)

Dupliceer in je lagenpalet deze laag door op de laag te gaan staan, rechtermuisklik - dupliceren. Noem deze laag Kind 2

Sluit in je lagenpalet het oogje van Kind 1 en Kind 2
Activeer nu je samengevoegde laag in je lagenpalet (de onderste laag)

Open nu Tube: Margriet (hij heeft al het juiste formaat)
Bewerken - KopiŽren en plak als nieuw laag
Zet de bloem zo neer dat het lijkt alsof het kind (2) de
bloem net heeft geplukt!
Sluit het oogje van laag 1 (de achtergrond)
Voeg deze twee lagen samen en Hernoem de laag weer als: Kind 2
Dupliceer deze laag in je lagenpalet en noem deze kind 3
Dupliceer kind 1 en noem deze kind 4, zet deze laag in je lagenpalet vooraan

Sluit in je lagenpalet de oogjes van de lagen: Achtergrond, Kind 1, Kind 2 en Kind 4
Activeer in je lagenpalet: Kind 3

Ga naar je gereedschap selectie - Selectie uit vrije hand
Selectietype: Van punt tot punt, Modus: Vervangen, Doezelen: 0
Selecteer nu het armpje van het meisje tot ca de helft, vergeet het bloemetje niet!

(zie PS2)

Ga naar - Bewerken - KopiŽren en plak als nieuwe laag
Sluit nu even het oogje van Raster 1 (de laag waar alleen het halve armpje op staat)
Activeer in je lagenpalet: Kind 3
Klik nu 1 x op de Deleteknop
Ga naar - Selectie - Niets selecteren
Ga nu naar je gereedschap Wisser (vorm rond, Grootte 10, Hardheid 25, Stap 1, Dichtheid 100, Dikte 100, Rotatie 0, Dekking 100
Gom nu op Kind 3 een beetje de randen weg van waar de arm heeft gestaan!
Sluit het oogje van laag Kind 3

Open het oogje van Raster 1 en Activeer deze in je lagenpalet
Ga Naar je gereedschap Wisser (grootte nu op 6) en gom iets van de zichtbare donkere randen weg langs de arm!
Ga naar - Afbeelding - Spiegelen
Ga naar - Afbeelding - Roteren 15

(zie PS3)

Zet nu de arm netjes aan het bovenste deel van de arm
Zorg nu dat je alleen de oogjes van de lagen Kind 3 en raster 1 open hebt staan.
Ga naar - Lagen - Samenvoegen - Zichtbare lagen samenvoegen
Hernoem deze laag weer als Kind 3
Sluit het oogje van deze laag

Activeer nu in je lagenpalet: Kind 4 en open het oogje van deze laag
Ga naar je gereedschap selectie - Selectie uit vrije hand
Selectietype: Van punt tot punt, Modus: Vervangen, Doezelen: 0
Selecteer nu weer het armpje van het meisje tot ca de helft
Ga naar - Bewerken - KopiŽren en plak als nieuwe laag

Activeer opnieuw Kind 4 in je lagenpalet en sluit het oogje van Raster 1
Klik 1 x op Delete
Ga naar - Selecties - Niets selecteren
Ga naar - Gereedschap Wisser en gom weer wat van de lijnen weg!
Sluit het oogje van deze laag

Activeer nu Raster 1 en open het oogje van deze laag
Gom ook hier langs de arm wat van de randen weg
Ga naar - Afbeelding - Spiegelen
Ga naar - Afbeelding - Roteren - Vrij roteren (45)
Open het oogje van laag Kind 4
Zet met je verplaatsingsgereedschap de arm nu netjes aan de bovenarm van het meisje
Let er op dat je alleen van Kind 4 en raster 1 de oogjes open hebt staan
Ga naar - Lagen - Samenvoegen - Zichtbare lagen samenvoegen

Selecteer nu nog een keer je Tube van de bloem Margriet1
Dupliceer deze en sluit het origineel
Ga naar je gereedschap Wisser en Gom voorzichtig het steeltje van de bloem weg en ook een deel van de rechterzijde van de bloem (de gele kern laten staan!)
Ga naar - Bewerken - KopiŽren
Ga terug naar je laag kind4 - Plakken als nieuwe laag
Plaats nu met je gereedschap Verplaatsen, de bloem in het rechterhandje van het kind
Ze heeft nu 3 bloemen vast.
Voeg nu weer deze twee lagen samen en hernoem in je lagenpalet deze laag als Kind 4

Activeer nu je onderste laag
Hernoem deze als Laag 1
Dupliceer nu je onderste laag 3 maal (noem ze laag 2, laag 3 en laag 4)
Sluit alle oogjes in het lagenpalet
Open het oogje van laag 1 en kind 1 en voeg deze twee lagen samen. Hernoem deze laag als Frame 1 en sluit het oogje weer.
Open nu het oogje van Laag 2 en kind 2, Voeg deze lagen samen en hernoem het als frame 2 en sluit het oogje.
Open nu het oogje van Laag 3 en kind 3, Voeg deze lagen samen en hernoem het als frame 3 en sluit het oogje.
Open nu het oogje van Laag 4 en kind 4, Voeg deze lagen samen en hernoem het als frame 4 en sluit het oogje.

Ga naar - Afbeelding - Formaat wijzigen - Breedte is 350 pixels en Hoogte 259 (let op dat je alle lagen aangevinkt hebt staan en met Bicubisch!
Open alle oogjes
Ga naar - Bestand - Kopie opslaan als - Animation Shop (*.psp) geef het een naam

Open nu een nieuwe afbeelding (transparant) van Breedte 444 x Hoogte 314
Zet je Voorgrondkleur op: #6c9266
En je Achtergrondkleur op: #e4db90
Vul je transparante afbeelding met je voorgrondkleur

Ga naar je Tube: misted-blue-yellow-wood
Ga in je werkbalk naar - Afbeelding - Formaat wijzigen met 70% (alle lagen en bicubisch aangevinkt)
Ga in je lagenpalet naar Laag 1 en activeer deze
Ga naar - Bewerken - KopiŽren
Ga naar je met groen gevulde afbeelding en plak als nieuwe laag
Ga naar - Lagen - Samenvoegen - Zichtbare lagen samenvoegen


Ga naar Afbeelding - Rand toevoegen
Voeg een rand van 3 toe in je voorgrondkleur
Voeg een rand van 25 toe in je achtergrondkleur

Trek nu precies in het midden van je afbeelding, horizontaal op 250, verticaal op 1.85 een lijn met je Gereedschap pen. Let er op dat je de shiftknop ingedrukt blijft houden. Zo krijg je een mooie scherpe lijn. Breedte op 4 (gebruik je voorgrondkleur)
Als je een lijn hebt getrokken, niet vergeten om op het V onder het woord Toepassen te klikken in je werkbalk!!! (Zie PS4 afbeelding klopt niet met wat je maakt, maar je ziet wel de juiste toepassing voor de penlijn!)

PS4

In je lagenpalet deze laag omzetten in een rasterlaag (rechtermuisknop)

Open nu Tube: Afbeelding 15
Ga naar - Bewerken - KopiŽren - Plakken als nieuwe afbeelding op je net gemaakte afbeelding.
Schuif deze naar de rechter- onderzijde
De middelste muis met de voetjes op de rand en het blad net onder de lijn in het midden.
Ga naar Effecten - 3D Effecten - Slagschaduw

(Zie PS5)

Ga naar je Gereedschap Tekst
Zoek een mooie letter en zet er nu iets leuks op. Let er op dat niet over de gele lijnen heen schrijft!

Ik gebruikte:
Maken als: Vector, Lettertype: GE Adina Script, Grootte: 30, Streekbreedte: 1, Anti-alias aan (vloeiend), Uitlijnen: in het midden
Geef je tekst dezelfde slagschaduw als net
Zet je watermerk op een nieuwe laag
Lagen samenvoegen - zichtbare lagen samenvoegen
Ga naar - Afbeelding - Formaat wijzigen - Breedte 350 en hoogte 259 (alle lagen en bicubisch aangevinkt)

Open nu deze afbeelding in Animatieshop
Ga naar Effecten
Kies voor Beeldovergang
Ga in dat schermpje naar effect en zoek Dubbele splitsing
Lengte overgang: 2.0 seconde en Frames per seconde op 4

(zie PS6)

Je hebt nu 9 frames
Selecteer nu frame 1
Ga naar - Bewerken - Alles selecteren
Zet deze afbeelding nu wat naar beneden

Ga nu in de werkbalk van animatieshop naar het gele mapje en zoek je eerder opgeslagen afbeelding bestaande uit 4 frames - open deze
Ga naar - Bewerken - Alles selecteren
Ga naar - Bewerken - Selectie dupliceren
Activeer nu opnieuw maar dan alleen Frame 1
Ga naar Bewerken - KopiŽren
Activeer nu Frame 8 door even in het frame te klikken
Klik op de grijze rand, rechtermuisklik en geen aan: Plakken - Na actieve frame
Nu heb je daar ook 9 frames
Selecteer nu weer frame 1 (meisje)
Ga naar - Bewerken - Alles selecteren

Zorg dat je beide animaties het eerste scherm voor je hebt staan

Sleep nu het frame waarin de beeldovergang staat in het andere scherm. Let op dat je dat heel precies doet, want anders moet je opnieuw beginnen!!!!
(Als het fout gaat kan je door het pijltje terug, weer terug naar de voorgaande situatie!)

Ga naar - Bewerken - Alles selecteren
Ga naar - Animatie - Eigenschappen voor frame - zet deze op 100

Klik vervolgens op Beeld - Animatie
Tevreden? Ga naar - Bestand - Opslaan als

Deze les mag niet zonder mijn toestemming worden gebruikt op andere site's of forums.

©CL Deze les is door mij zelf geschreven. Elke overeenkomst met een andere les berust op zuiver toeval.

 

Here you can enter simply the German, English or Dutch PSP term, then you get the appropriate translations indicated!

Hier kannst du einfach den deutschen, englischen oder hollšndischen PSP-Begriff eingeben, dann bekommst du die entsprechenden ‹bersetzungen angezeigt!

Click on the banner

Thank you Micki!

 

 

Credits:

Tube: misted-blue-yellow-wood-lp Tubed by Lia Peters  Haar tubes kan je in deze yahoo group vinden
Tube: ejc-girlflowers-mist Tubed by Lisa (De artiest is onbekend, als er iemand de naam van de artiest kent of bezwaar heeft tegen het gebruik, mail mij dan even zodat ik de artiest zijn of haar credits kan geven of om de afbeelding te verwijderen!)
Tube: Muisjes (De artiest is onbekend, als er iemand de naam van de artiest kent of bezwaar heeft tegen het gebruik, mail mij dan even zodat ik de artiest zijn of haar credits kan geven of om de afbeelding te verwijderen!)
Tube: margriet 1 (De artiest is onbekend, als er iemand de naam van de artiest kent of bezwaar heeft tegen het gebruik, mail mij dan even zodat ik de artiest zijn of haar credits kan geven of om de afbeelding te verwijderen!)
Tube: Cherokee_Daiseys1 (De artiest is onbekend, als er iemand de naam van de artiest kent of bezwaar heeft tegen het gebruik, mail mij dan even zodat ik de artiest zijn of haar credits kan geven of om de afbeelding te verwijderen!)

 

 


© 2003-2009 CvdB

www.christmass.nl